Забележителности
Архитектурни

Здание на Русенското Мюфтийство

Тип място
This is some text
Работно време
Included
Not Included
Средна цена
This is some text
Маршрути
3 Маршрута

В началото на XX век, между 1905 и 1907 г. в Русе се построява една забележителна сграда – Доходното здание на русенското мюсюлманско настоятелство. Както повечето сгради в града, тя носи знаковия неокласически архитектурен стил.

Главен архитект на Русе по онова време е Тодор Петров, който проектира масивна сграда, предназначена за складове и магазини, които да носят приходи от наеми на мюфтийството. В този смисъл сградата никога не е имала религиозни функции.

Скоро след построяването й в нея се открива бижутерийният магазин на “Тево Папазиян и синове”, а в основните й части се настанява хотел “Бристол”, който се помещава там до 1936 г. След Първата световна война, именно в хотел “Бристол” са поместени окупационни войски от Англия, Франция и Италия.

През 20-те години на XX век на партерния етаж на доходното здание, както и в целия град, кипи търговия. В сградата са се помещавали магазини за домашни потреби, детски играчки, сапуни от Франция, дюкяни за печени кестени и сушени плодове.

През периода на социализма хотел “Бристол” се преименува на “Република”, “Москва” и “Балкан”. Именно под името “Балкан” е известна сградата на русенци днес, тъй като дълги години в нея се помещава заведение, носещо това име.

Други знаменити заведения някога съществували в сградата са: пивницата на бай Маньо и ресторант “Москва”. Днес сградата продължава да се ползва основно от заведения за хранене.

Източник: Източник: Дойков, В., Димитрова, М. Сградите – европейското културно наследство на Русе. Р., 2013 г.

Част от Маршрути