6/2/2022

Интервю с Йонка Нечева от ОУ "Отец Паисий"

Градоредец

Михаела Георгиева

Госпожа Йонка Нечева е завършила ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" през 1995 г. От 2007 г. работи в ОУ "Отец Паисий" като учител по история и география. Работила е както по СИП "Русезнание", така и по проектите "Успех" и "Моят час".


Свързани места

No items found.
Нашата мисия

Да възродим историята на Русе за младите поколения