17/3/2022

Интервю с Румен Иванов от ПГДВА "Йосиф Вондрак"

Градоредец

Михаела Георгиева

Господин Румен Иванов е завършил специалност "Стенопис и пространствено оформление" във ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" през 1984 г. Той е дългогодишен старши учител по професионална подготовка "Дизайн" в ПГДВА "Йосиф Вондрак" - Русе.


Свързани места

Нашата мисия

Да възродим историята на Русе за младите поколения